Saturday, July 20, 2024

Refinansiering med medsøker – husk dette

Refinansiering med medsøker – husk dette

Når man har gjeld som for eksempel et forbrukslån eller kredittkort, kan man refinansiere og betale ut noe av eller hele denne gjelden. Dette kan man søke om lån til hos for eksempel expressbank. Her kan man søke om å refinansiere lån og betale ut gammel gjeld dersom man ønsker dette. Man kan også ta opp lån til ulike former for forbruk.

Rett som det er kan det komme uforutsette utgifter som man ikke hadde regnet med. Disse har gjerne en tendens til å komme når det er lenge til lønnen kommer, eller det kan være snakk om et høyere beløp enn man klarer å cashe ut der og da. I slike tilfeller kan refinansiering være et alternativ. Man kan på denne måten løse denne situasjonen midlertidig.

Å ha en medsøker

Av og til kan det være ulike grunner til at man ikke får et lån alene. Det kan også være at man er to stykker som skal gjøre noe sammen, og ønsker å dele på utgiftene. Da kan det være greit å vite at man kan søke om refinansiering sammen. Hos for eksempel Nordea stiller man sterkere dersom man har en medsøker.

Når man er to som søker sammen, har man større sjanse for å få lån med en bedre rente i følge refinansiere.net. Dette gjelder særlig dersom den ene har betalingsanmerkninger, eller har for lav inntekt i forhold til det beløpet man ønsker å søke om. Når man er to som søker sammen, legges inntektene sammen og man kan søke om et betydelig høyere beløp enn om man søker om lån alene.

Kriterier

Når man skal søke om refinansiering sammen med en medsøker, stilles det noen krav fra banken. Aller helst bør ingen av søkerne ha betalingsanmerkninger, men hos noen holder det at den ene ikke har det. Det kreves at begge søkerne er over 18 år, at begge har fast inntekt og er norske statsborgere. Noen banker krever sikkerhet, men slett ikke alle ber om dette.

De forskjellige låneaktørene stiller forskjellige krav til søkerne, selv om det er noen ting som går igjen. Hos mange av bankene får man lån på dagen, dette har blitt mer og mer vanlig nå. Man kan også legge inn en søknad til noen som sender søknaden til flere forskjellige banker. De som anser søkeren eller søkerne som aktuelle kunder, tar direkte kontakt når de har vurdert søknaden.

Fordeler med å være to

Når man er to som søker om lån til refinansiering, har man økt sjanse for å få lån. Dette er både på grunn av at man til sammen har høyere inntekt, og at banken har en sikkerhet i at man er to som er med på å betale tilbake gjelden. Man kan også få høyere lån når man er to som søker sammen.

Når man søker sammen med en annen person, kan man ofte velge hvordan man vil fordele lånet. Om den ene står som hovedsøker og den andre som sikkerhet, betales lånet ut til den som er hovedsøker. Den andre personen fungerer i slike tilfeller som en ekstra sikkerhet for at banken skal være tryggest mulig på å få tilbake pengene de har lånt ut.

Ulemper

Når man tar opp lån sammen med en medsøker, kan man risikere at man blir sittende igjen med for mye gjeld alene. Dette kan skje dersom man for eksempel er to som har en viss inntekt til sammen når man søker, får et høyere lån enn den ene ville ha fått alene. Dersom medsøkeren plutselig får redusert eller mister inntekten sin, kan hovedsøker få et problem med tilbakebetaling.

Det er viktig at man er åpne med hverandre om økonomien sin og hvilke forutsetninger man har til å ta seg av et lån i fremtiden. Man må være sikker på at begge vil klare å betale tilbake sin del av lånet, dersom det er meningen at begge skal betale på det. Det er viktig at man har forutsigbarhet i økonomien, dette gjelder begge søkerne uansett.

Kort oppsummert, fordeler og ulemper

  • Man har større sjanse for å få lån og man kan få høyere lån
  • Den ene kan bli skadelidende dersom den andre ikke overholder sine forpliktelser

Det kan absolutt lønne seg å ha en medsøker når man skal refinansiere. I tillegg til at man stiller sterkere til å få lån, kan man søke om høyere summer enn om man søker alene. Man har også en viss sikkerhet i at den ene kan hjelpe til med lånet dersom man kommer i en situasjon hvor man får problemer med å betale.