Monday, May 29, 2023

Refinansiering av lån og gjeld med sikkerhet i bolig

Refinansiering av lån og gjeld med sikkerhet i bolig

Et lån med sikkerhet er et lån der du stiller med personlige eiendeler som en garanti til banken for at lånet vil nedbetales. Som oftest er dette gjenstander av høy verdi, som bolig, båt, MC eller bil. Her vil vi foreta oss boliglån og billån som eksempler for refinansiering med sikkerhet, og forklare hvordan du kan refinansiere disse.

Hva er refinansiering med sikkerhet?

Refinansiering betyr å endre på eksisterende lån for å få best mulig betingelser og oversikt. Det kan bety mindre endringer som å endre lånene i eksisterende bank, eller å flytte lånene til en ny bank.

Refinansiering med sikkerhet i boliglån

Boliglån har som oftest den laveste renten av alle lånetyper. Dette skyldes at boligens verdi normalt er stabil eller økende, som tilsier at banken anser sikkerhet i eiendom som høy. Dersom du av ulike grunner ikke kan nedbetale lånet, kan du selge boligen og innfri beløpet. Eventuelt kan banken overta boligen og selge på tvangssalg. Det vil si at siden banken anser boliglån som trygge, får du som kunde bedre betingelser og renter.

Betingelser for å få boliglån

 • Egenkapital: Lånet må ikke overstige 85 % av boligens verdi. Du må dermed ha egenkapital på 15 %. Ved et boligkjøp på kr 2 000 000 må du ha egenkapital på kr 300 000. Husk at eventuelle studielån påvirker egenkapitalen.
 • Inntekt: Normalt kan dun låne inntil fem ganger egen inntekt. Det betyr at dersom du har en årlig inntekt på kr 800 000, kan du låne inntil kr 4 000 000 til bolig.
 • Betjeningsevne: Du skal være i stand til å betale lånet, selv om renten stiger med 5 %.
 • Nedbetalingstid: Makimalt 30 år
 • Avdragsfrihet: Det er muligheter for å få avdragsfrihet. Da betaler du kun rente på lånet i en periode.

Når lønner det seg å refinansiere boliglån

Under har vi listet opp noen av de vanligste grunnene for å refinansiere boliglånet:

 • Høy rente på eksisterende lån
 • Høye gebyrer
 • Misfornøyd med eksisterende bank
 • Boligens verdi har økt
 • Bedre betalingsevne
 • Kausjonist – enten at du har kausjonist, eller du ikke lenger trenger dette
 • Endre nedbetalingstid – kortere nedbetalingstid betyr høyere månedlige utgifter, men lavere totalkostnader

Bedre rente er ofte den mest åpenbare grunnen for å refinansiere. Da er det viktig å se på den effektive renten, som inkluderer både nominell rente og eventuelle gebyrer. Den nominelle renten er bankens grunnrente, mens den effektive renten viser hvor mye lånet faktisk koster. Det kan være fornuftig å sammenligne renter og betingelser. Dersom ditt boliglån har høyere rente, er det kanskje på tide å vurdere refinansiering. Enten kan du få et forbedret lån med nye betingelser i eksisterende bank, eller du kan flytte lånet til en bank som tilbyr bedre vilkår.

Dersom du har økt inntekten og/eller boligen har økt i verdi, lønner det seg også med refinansiering. Desto mer sikkerhet du har, jo lavere rente kan du få. Er lånet innenfor 70 % av boligens verdi, kan du normalt kreve bankens beste betingelser. En medlåntaker, i form av for eksempel ektefelle, gir også gode muligheter for å forhandle betingelser for lånet. Dette ettersom en medlåntaker med inntekt normalt utgjør bedre betjeningsevne.

Refinansiering av billån

Refinansiering av billån er aktuelt dersom du ønsker lavere rente eller å bake inn lånet i et boliglån. Prisen på dette varierer mye mellom bankene. Dersom du kjøper ny bil, er det ikke uvanlig å få et introduksjonstilbud med lav rente de første tre årene. Renten vil derimot stige etter dette. Du kan derfor søke om refinansiering før den tid. 

Når du vurderer refinansiering av billån, er det også lurt å se på følgende:

 • Nedbetalingstid
 • Nominell rente
 • Gebyrer
 • Effektiv rente
 • Verdi på bil

Dersom det er mulig, kan det være lønnsomt å legge billånet inn i boliglånet, da dette ofte har lavere renter. Du slipper også slik unna med færre og lavere gebyrer, og lånet blir billigere totalt. En annen fordel med å samle lån, er at du får bedre oversikt. Da må du kun forholde deg til ett lån i én bank, i stedet for flere lån i flere banker.

Vurder også alltid på lånets totale kostnader. Dersom du ikke øker avdrag på boliglånet tilsvarende avdrag på eksisterende billån, vil du kun øke boliglånets nedbetalingstid. Slik kan du faktisk ende opp med å betale mer for lånet til slutt. Se alltid på lånets totale kostnader før du bestemmer deg for å refinansiere.

Se også: https://www.sor.no/lan/boliglan/refinansiering-av-boliglan/

Tips for å refinansiere lån med sikkerhet

Sjekk dine betingelser for boliglån og billån jevnlig. Dette kan blant annet gjøres ved å forhøre deg direkte med banker, eller du kan bruke en låneportal. Det er stor konkurranse blant banker om lånekunder, så det er mulig å fremforhandle bedre renter enn bankenes første tilbud.

I mange tilfeller kan det også lønne seg å samle så mye gjeld som mulig inn i boliglånet. Hold derimot nedbetalingstiden så kort som mulig, og hold et øye med lånets totale kostnader.